Log In

Nemáte ešte registrovaný účet? Registrovať sa teraz

Zabudli ste heslo?

Registrovať sa

Heslo bude vygenerované a odoslané na vašu e-mailovú adresu.

Naše služby

SLUŽBA PERMANENT

výber personálu do interného stavu

„Správni ľudia na správnom mieste“

VÝHODY PRE VÁS

V rámci danej služby zrealizujeme pre Vás celý výberový proces alebo len jeho časť a obsadíme kandidáta na zadanú pozíciu.

Dodávka služby začína zistením požiadaviek klienta a očakávaní od daného kandidáta. Výberový proces vrátane oslovenia, selekcie, pohovorov, testov, realizuje vo svojej réžii naša spoločnosť. Vyhovujúcich kandidátov Vám prídeme predstaviť na osobnom stretnutí. Posledné slovo máte vy a vy rozhodnete, s ktorým kandidátom rozbehnete spoluprácu. Naša spoločnosť poskytuje na obsadených kandidátov garančnú dobu, počas ktorej ich vymeníme, ak bude problém na strane kandidáta.

SLUŽBA TEMPORARY

dočasné pridelenie zamestnancov

„Flexibilita zamestnávania a zníženie personálnych nákladov“

VÝHODY PRE VÁS

„Recruitment v réžii STAFFu, flexibilná pracovná sila a zníženie administratívnej záťaže“

Pri tomto druhu služby, inak nazvanej aj „personálny leasing“ Vám naša spoločnosť s licenciou na výkon činností agentúry dočasného zamestnávania, podľa Vašich požiadaviek a predstáv vyhľadá určený počet a štruktúru zamestnancov. Služba prináša efekt všade tam, kde sa chce HR sústrediť na rozvoj, plánovanie, rast spoločnosti a potrebuje kvalitný support zo strany partnera, pravidelný prísun spoľahlivých pracovníkov, minimálnu administratívnu záťaž a maximálne prispôsobenie potrebám klienta.

Ako to prebieha?

 • V recruitmente sa nespoliehame na prichádzajúcich kandidátov, my sami aktívne oslovujeme, vyhľadávame, denno-denne komunikujeme a pracujeme s potencionálnymi kandidátmi, aby sme Vám zabezpečili požadovaný servis.
 • Týchto zamestnancov zamestnáme v našej spoločnosti a následne ich dočasne pridelíme/prenajmeme k Vám, ako užívateľskému zamestnávateľovi.
 • Využívate prácu týchto zamestnancov porovnateľne ako kmeňových. Títo zamestnanci ostávajú pre Vás plnohodnotnými pracovníkmi s rovnakými podmienkami ako kmeňoví zamestnanci
 • Raz mesačne Vám vystavíme faktúru za poskytnuté služby v mesiaci

SLUŽBA PART-TIME

brigádnický servis

„Nástroj na flexibilné zamestnávanie a transformácia personálnych nákladov“

VÝHODY PRE VÁS

„Nástroj na riešenie okamžitých prevádzkových potrieb a brigád“

Touto službou dokážeme vykryť Vaše okamžité prevádzkové potreby, nakládky kamiónov, balenie materiálov, okamžitú expedíciu tovaru, nárazovú potrebu výrobných oddelení, upratovanie priestorov, kontrolu kvality, sorting, reworking, opravy, dočisťovanie, značenie výrobkov a mnoho iných.

Táto služba slúži na vyriešenie prechodnej, nárazovej potreby navýšenia personálnych kapacít. Riešenie pripravujeme každému klientovi na mieru, preto spolu s Vami identifikujeme potrebu a navrhneme najoptimálnejšie riešenie z hľadiska ceny, času, kvality a rýchlosti dodávky služby.

SLUŽBA TEMP – TAKE OVER

Dočasné pridelenie zamestnancov – prezamestnanie

„Minimum administratívnej záťaže pre Vás, o mzdy a personalistiku sa postaráme.“

Tento typ služby umožňuje maximálne eliminovanie pracovno-právnej a mzdovej agendy prostredníctvom prezamestnania Vašich pracovníkov (aktuálnych alebo potenciálnych) v našej spoločnosti. Personál si vyberáte a riadite vy, naša spoločnosť Vám formou outsourcingu zabezpečí riadnu a zákonnú správu pracovno-právnej a mzdovej agendy. Nepotrebujete mzdárku ani personalistu, náklady na školenia, sledovanie zmien legislatívy… Naša spoločnosť Vás od týchto starostí odbremení. Vy sa môžete venovať rozvoju svojho biznisu. Vieme Vám pripraviť riešenie na mieru Vašim potrebám.

SLUŽBA CONSULTING

Riešenia pre rozvoj zamestnancov a firmy

„Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov“

Rozvoj HR a firmy

 • analýza potrieb firmy a jednotlivých
 • návrh a príprava strategického plánu rozvoja
 • vypracovanie pracovného poriadku, poriadku odmeňovania
 • legislatívne zmeny a ich aplikácia do praxe
 • iné konzultačné a poradenské činnosti

SLUŽBA PERMANENT

výber personálu do interného stavu

„Správni ľudia na správnom mieste“

VÝHODY PRE VÁS

V rámci danej služby zrealizujeme pre Vás celý výberový proces alebo len jeho časť a obsadíme kandidáta na zadanú pozíciu.

Dodávka služby začína zistením požiadaviek klienta a očakávaní od daného kandidáta. Výberový proces vrátane oslovenia, selekcie, pohovorov, testov, realizuje vo svojej réžii naša spoločnosť. Vyhovujúcich kandidátov Vám prídeme predstaviť na osobnom stretnutí. Posledné slovo máte vy a vy rozhodnete, s ktorým kandidátom rozbehnete spoluprácu. Naša spoločnosť poskytuje na obsadených kandidátov garančnú dobu, počas ktorej ich vymeníme, ak bude problém na strane kandidáta.

SLUŽBA TEMPORARY

dočasné pridelenie zamestnancov

„Flexibilita zamestnávania a zníženie personálnych nákladov“

VÝHODY PRE VÁS

„Recruitment v réžii STAFFu, flexibilná pracovná sila a zníženie administratívnej záťaže“

Pri tomto druhu služby, inak nazvanej aj „personálny leasing“ Vám naša spoločnosť s licenciou na výkon činností agentúry dočasného zamestnávania, podľa Vašich požiadaviek a predstáv vyhľadá určený počet a štruktúru zamestnancov. Služba prináša efekt všade tam, kde sa chce HR sústrediť na rozvoj, plánovanie, rast spoločnosti a potrebuje kvalitný support zo strany partnera, pravidelný prísun spoľahlivých pracovníkov, minimálnu administratívnu záťaž a maximálne prispôsobenie potrebám klienta.

Ako to prebieha?

 • V recruitmente sa nespoliehame na prichádzajúcich kandidátov, my sami aktívne oslovujeme, vyhľadávame, denno-denne komunikujeme a pracujeme s potencionálnymi kandidátmi, aby sme Vám zabezpečili požadovaný servis.
 • Týchto zamestnancov zamestnáme v našej spoločnosti a následne ich dočasne pridelíme/prenajmeme k Vám, ako užívateľskému zamestnávateľovi.
 • Využívate prácu týchto zamestnancov porovnateľne ako kmeňových. Títo zamestnanci ostávajú pre Vás plnohodnotnými pracovníkmi s rovnakými podmienkami ako kmeňoví zamestnanci
 • Raz mesačne Vám vystavíme faktúru za poskytnuté služby v mesiaci

SLUŽBA PART-TIME

brigádnický servis

„Nástroj na flexibilné zamestnávanie a transformácia personálnych nákladov“

VÝHODY PRE VÁS

„Nástroj na riešenie okamžitých prevádzkových potrieb a brigád“

Touto službou dokážeme vykryť Vaše okamžité prevádzkové potreby, nakládky kamiónov, balenie materiálov, okamžitú expedíciu tovaru, nárazovú potrebu výrobných oddelení, upratovanie priestorov, kontrolu kvality, sorting, reworking, opravy, dočisťovanie, značenie výrobkov a mnoho iných.

Táto služba slúži na vyriešenie prechodnej, nárazovej potreby navýšenia personálnych kapacít. Riešenie pripravujeme každému klientovi na mieru, preto spolu s Vami identifikujeme potrebu a navrhneme najoptimálnejšie riešenie z hľadiska ceny, času, kvality a rýchlosti dodávky služby.

SLUŽBA TEMP – TAKE OVER

Dočasné pridelenie zamestnancov – prezamestnanie

„Minimum administratívnej záťaže pre Vás, o mzdy a personalistiku sa postaráme.“

Tento typ služby umožňuje maximálne eliminovanie pracovno-právnej a mzdovej agendy prostredníctvom prezamestnania Vašich pracovníkov (aktuálnych alebo potenciálnych) v našej spoločnosti. Personál si vyberáte a riadite vy, naša spoločnosť Vám formou outsourcingu zabezpečí riadnu a zákonnú správu pracovno-právnej a mzdovej agendy. Nepotrebujete mzdárku ani personalistu, náklady na školenia, sledovanie zmien legislatívy… Naša spoločnosť Vás od týchto starostí odbremení. Vy sa môžete venovať rozvoju svojho biznisu. Vieme Vám pripraviť riešenie na mieru Vašim potrebám.

SLUŽBA CONSULTING

Riešenia pre rozvoj zamestnancov a firmy

„Vzdelávanie a rozvoj zamestnancov“

Rozvoj HR a firmy

 • analýza potrieb firmy a jednotlivých
 • návrh a príprava strategického plánu rozvoja
 • vypracovanie pracovného poriadku, poriadku odmeňovania
 • legislatívne zmeny a ich aplikácia do praxe
 • iné konzultačné a poradenské činnosti