Log In

Nemáte ešte registrovaný účet? Registrovať sa teraz

Zabudli ste heslo?

Registrovať sa

Heslo bude vygenerované a odoslané na vašu e-mailovú adresu.

My sme STAFF AG, a.s.
Rok 2022
Stabilizácia spoločnosti
STABILIZÁCIA
Post - covidová situácia bola neľahká pre nejeden podnikateľský subjekt na trhu práce. Pre nás to však znamenal veľký návrat k štandardným potrebám klientov a opätovný rozbeh permanent placementu na nižších manažérskych postoch, blue collar špecialistoch a postoch CR.
Rok 2016 - 2021
Prispôsobenie sa zmenám
ZMENY NA TRHU PRÁCE
Trh práce sa postupom rokov vyvíjal a menil, dynamické zmeny a pokles nezamestnanosti podnietil implementáciu nových náborových techník , hiringových aktivít, HR marketingu a v neposlednom rade komunikáciu s pracovným trhom.
Rok 2016
Reštrukturalizácia
REŠTRUKTURALIZÁCIA FIRMY
Rok 2016 sa stal pre agentúru prelomovým.
Došlo k transformácií pobočiek a vedenia spoločnosti.
Rok 2015
Prispôsobenie sa zmenám
OPTIMALIZÁCIA PROCESOV
V roku 2015 prebehla veľká novela Zákonníka
práce a priniesla zmeny v administratíve,
procesoch a tvorbe pracovných zmlúv.
Rok 2012
Rast spoločnosti
ROZVOJ V CESTOVNOM RUCHU
Postupom času sa firma začala rozvíjať aj v segmente cestovného ruchu, čo prinieslo masívny rozvoj služieb spoločnosti vďaka spolupráci s Tatry Mountain Resort vo Vysokých a Nízkych Tatrách.
Rok 2010
Progress
STAFF GROUP
Po získaní skúseností v blue collar segmente sa
agentúre podarilo získať dodnes stále aktívnych
klientov ako Mobis Slovakia a DOR.
Roky 2008 - 2009
Presmerovanie aktivít
EKONOMICKÁ KRÍZA
V čase ekonomickej krízy firma presmerovala svoje zameranie na personálny leasing a poskytovanie blue collar pozícií.
Rok 2007
Štart
HR NAVIGATOR
Počiatky STAFF AG siahajú až do roku 2007, kedy sa spoločnosť ako prvýkrat dostala na trh so zameraním na pernament placement a školiacu činnosť.