DS SMITH Turpak Obaly, a.s.
Ivana Čiljaková

„Na spolupráci so STAFF AG oceňujem promptnosť komunikácie, veľkú ústretovosť a rýchle vybavenie akýchkoľvek administratívnych požiadaviek. Výber uchádzačov sa napriek súčasnej situácii na pracovnom trhu v maximálnej možnej miere snažia prispôsobiť našim potrebám a požiadavkám.“