Valorizácia – Navýšenie dôchodkov od 1.1.2023

Automatické navýšenie dôchodkov prechádza do účinnosti od nového roku. Predstavuje 11,8 % a o zvýšenie nie je nutné osobitne žiadať. Výška dôchodku bude vyplatená ako obvykle v januári.

 

Prečo práve 11,8 %?

Percento predstavuje medziročný rast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov.
V porovnaní roku 2022 s rokom 2021 sa index spotrebiteľských cien za domácnosti zvýšil práve o 11,8 %.

Valorizuje sa viac ako 1,4 milióna dôchodkov!

Zvýšenie dôchodkov sa vzťahuje na všetky druhy (starobné, predčasné starobné, invalidné a pozostalostné dôchodky). K 30. septembru 2022 sociálna poisťovňa vyplácala viac ako 1,7 milióna dostávalo ich viac ako 1 milión 400 tisíc dôchodcov.

Zvýšenie priemerného starobného dôchodku o viac ako 61 €!

Pre porovnanie:

Koncom septembra 2022 dosiahol priemerný starobný dôchodok výšku 517,40 . Po valorizácii môžeme však očakávať sumu 578,50 €.

Minimálne dôchodky a valorizácia

Ak by aj po navýšení bola suma dôchodku stále nižšia ako minimálny dôchodok, suma sa zvýši na sumu minimálneho dôchodku. Naopak ak bude suma dôchodku po valorizácii vyššia ako suma minimálneho dôchodku, nárok na minimálny dôchodok zaniká a Sociálna poisťovňa bude dôchodcovi vyplácať jeho dôchodok v novej, vyššej sume.

Príklad:
Dôchodca k 31. decembru 2022 poberal minimálny dôchodok v sume 334,30 eura, pričom suma jeho starobného dôchodku k tomuto dátumu bola 333,30 eura. Od 1. januára 2023 sa mu zvýšil – valorizoval – jeho starobný dôchodok o 39,40 eura na sumu 372,70 eura. Táto suma je vyššia ako suma minimálneho dôchodku, preto mu Sociálna poisťovňa od 1. januára 2023 bude vyplácať starobný dôchodok v sume 372,70 eura.

Zdroj: Sociálna poisťovňa.