Zvyšovanie minimálnej mzdy na rok 2023!

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje nasledovné sumy minimálnych mzdových nárokov podľa príslušného stupňa na rok 2023.

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 700,00 eur za mesiac
2 816,00 eur za mesiac
3 932,00 eur za mesiac
4 1 048,00 eur za mesiac
5 1 164,00 eur za mesiac
6 1 280,00 eur za mesiac

Suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri 40 hodinovom pracovnom čase.

Stupeň Suma minimálneho mzdového nároku
1 4,023 eura za hodinu
2 4,690 eura za hodinu
3 5,356 eura za hodinu
4 6,023 eura za hodinu
5 6,690 eura za hodinu
6 7,356 eura za hodinu

Zdroj: Slov-Lex právny a informačný portál