Colas Slovakia a.s.
Martin Hrablik

„So spoločnosťou STAFF AG spolupracujeme na obsadzovaní našich pracovných pozícií na divízii dopravy a pre hlavnú stavebnú výrobu.  Oceňujeme veľké nasadenie a maximálne profesionálny prístup agentúry smerom k nám ako aj ku kandidátom. Spoločnosť je naším spoľahlivým partnerom pre vyhľadávanie a výber nových kolegov, ktorý rozumie našim potrebám a poskytuje promptnú pomoc.“