SP PLAST
Mária Chudá

„So spoločnosťou STAFF AG spolupracujeme už roky. Vždy sa v maximálnej miere snažia pokryť naše potreby a očakávania. Aj v komplikovaných obdobiach (pandémia, letné dovolenky, predvianočné obdobie…) nám zamestnanci agentúry zabezpečujú spoľahlivý personálny servis. Komunikácia s agentúrou ako partnerom je na vysokej úrovni, jasná, presná a včasná.“